| © 2023 Kiss N Tel Media 2023-05-29, 17:19:47 -- 1 users online
 

Inriktning på webbbaserade radiostationer och teleapplikationer.


Kiss N Tel levererar tekniska plattformar för webbradio och teletjänster.
- Podcasting
- Webbradio
- Spålinje via telefon
- Telechat system


Kom i kontakt med oss

Email: info@kissntel.com

Kiss N Tel Media

149 21 Nynäshamn